قیمت هتل های این تور

اطلاعات هتل
( قیمت ها به تومان می باشد )
دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

6,190,000

+ 470 دلار

6,190,000

+850 دلار

4,240,000

+390 دلار

3,100,000

+ 195 دلار
اتاق دیلاکس

6,190,000

+ 440 دلار

6,190,000

+880 دلار

4,240,000

+356 دلار

3,100,000

+ 195 دلار
استاندادر

6,190,000

+ 520 دلار

6,190,000

+990 دلار

4,240,000

+330 دلار

3,100,000

+ 195 دلار
اتاق سوپریور

6,190,000

+ 500 دلار

6,190,000

+1,300 دلار

4,240,000

+310 دلار

3,100,000

+ 200 دلار
اتاق لوکس

6,190,000

+ 530 دلار

6,190,000

+1,210 دلار

4,240,000

+299 دلار

3,100,000

+ 200 دلار
اتاق رو به باغ

6,190,000

+ 510 دلار

6,190,000

+1,060 دلار

4,240,000

+355 دلار

3,100,000

+ 210 دلار
اتاق سوپریور

6,190,000

+ 590 دلار

6,190,000

+1,290 دلار

4,240,000

+300 دلار

3,100,000

+ 220 دلار
اتاق دیلاکس

6,190,000

+ 550 دلار

6,190,000

+1,100 دلار

4,240,000

+320 دلار

3,100,000

+ 195 دلار
اتاق رو به باغ

6,190,000

+ 790 دلار

6,190,000

+1,050 دلار

4,240,000

+320 دلار

3,100,000

+ 198 دلار
اتاق دیلاکس

6,190,000

+ 560 دلار

6,190,000

+1,190 دلار

4,240,000

+345 دلار

3,100,000

+ 210 دلار
اتاق سوپریور

6,190,000

+ 480 دلار

6,190,000

+1,090 دلار

4,240,000

+340 دلار

3,100,000

+ 215 دلار
روبه اقیانوس

6,190,000

+ 1,100 دلار

6,190,000

+1,680 دلار

4,240,000

+336 دلار

3,100,000

+ 250 دلار
اتاق سوپریور

6,190,000

+ 1,000 دلار

6,190,000

+2,400 دلار

4,240,000

3,100,000

+ 230 دلار
اتاق پریمیر

6,190,000

+ 1,200 دلار

6,190,000

+1,560 دلار

4,240,000

+345 دلار

3,100,000

+ 255 دلار
اتاق دیلاکس

6,190,000

+ 770 دلار

6,190,000

+1,900 دلار

4,240,000

+320 دلار

3,100,000

+ 215 دلار
استاندادر

6,190,000

+ 490 دلار

6,190,000

+1,150 دلار

4,240,000

+340 دلار

3,100,000

+ 198 دلار
اتاق سوپریور

6,190,000

+ 1,490 دلار

6,190,000

+2,650 دلار

4,240,000

+330 دلار

3,100,000

+ 245 دلار
اتاق پریمیر

6,190,000

+ 560 دلار

190,000

+1,450 دلار

4,240,000

+315 دلار

3,100,000

+ 215 دلار
روبه اقیانوس

6,190,000

+ 490 دلار

6,190,000

+980 دلار

4,240,000

+360 دلار

3,100,000

+ 205 دلار
اتاق رو به باغ

6,190,000

+ 1,400 دلار

6,190,000

+2,450 دلار

4,240,000

+410 دلار

3,100,000

+ 260 دلار
رو به اقیانوس

نکته بسیار مهم

در تماس تلفنی حتما ذکر نمایید که از توریاب تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به رعایت قیمت های فوق برای تاریخ های درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت لطفا اطلاع دهید

touryab.travel@gmail.com
لینک های مشابه
در صورتی که این تور مناسب با زمان و هزینه شما نمی باشد و در قسمت تورهای مشابه نیز تور مناسبی برای خود پیدا نکردید می توانید از لینک های زیر تور مناسبی برای خود برگزینید
امتیاز 5 از 5 | از بین 113 امتیاز دهنده به تور بالی مرداد 98

نظرات کاربران

شما می توانید نظر خود را برای ما بنویسید